Postrzeganie chorych na depresję

Postrzeganie chorych na depresję

We współczesnym świecie dochodzi nie tylko do ogromnych przełomów technologicznych, ale także społecznych. Z coraz mniejszymi stereotypami spotykają się także osoby cierpiące na choroby psychiczne. Niestety wciąż na tym polu jest dużo do zrobienia, ponieważ np. osoby cierpiące na depresję często są przez innych ludzi marginalizowane.

Jak postrzega się osoby w depresji?

Ludzie cierpiący na depresję są postrzegani na różny sposób, jednak wielu z nich wciąż lekceważy tę chorobę, a wręcz uważa ją za zmyśloną. Z tego powodu cierpiący często obawiają się ujawniać informacje o stanie swojego zdrowia psychicznego, z obawy na reakcję rodziny, czy też współpracowników.

Warto więc być świadomym, że dyskryminacja osób w depresji to spory problem. Taka sytuacja nie sprzyja bowiem walce z chorobą. Co gorsza, na dłuższą metę maskowanie depresji i wypieranie problemu może bardzo istotnie pogorszyć stan chorego.

Dlaczego mężczyźni ukrywają depresję?

Statystyki pokazują, że depresja jest zdecydowanie częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn. Od lat jednak spekuluje się, że to schorzenie dotyczy w równym stopniu przedstawicieli obu płci. Mężczyźni po prostu dużo rzadziej sięgają po pomoc lekarską w przypadku zachorowania na depresję.

To zaś ma być podyktowane w głównej mierze stereotypowym postrzeganiem mężczyzn, jako silnych i samowystarczalnych ludzi, którzy w żaden sposób nie okazują słabości. Taka sytuacja także negatywnie wpływa na radzenie sobie z tą chorobą, a często doprowadza tylko do jej nasilenia, co czasem ma tragiczne skutki. Alarmować tu też mogą statystyki, które pokazują, że mężczyźni dużo częściej dokonują prób samobójczych, a szczególnie tych faktycznie kończących się śmiercią.

writers