Psychologia w negocjacjach

Psychologia w negocjacjach

Umiejętność negocjacji jest niezwykle praktyczna. Wysokość pensji, cena za dom, czy samochód i wiele innych kwestii jest zależnych właśnie od tego, czy potrafi się skutecznie negocjować. W każdych negocjacjach drugą stroną jest inny człowiek, a więc odpowiednie podejście psychologiczne ma wielkie znacznie.

Dlaczego umiejętność negocjacji jest tak ważna?

Wysoka umiejętność prowadzenia negocjacji pozwala w życiu osiągnąć sukces finansowy. Warto jednak pamiętać, że ta umiejętność przydaje się także w wielu innych dziedzinach życia i dzięki niej można np. rozwiązywać spory międzyludzkie.

Oczywiście jednak nabycie umiejętności negocjacyjnych wymaga dużo pracy nad sobą i zdobywania bezcennych doświadczeń. Na temat negocjacji i technik negocjacyjnych znaleźć można mnóstwo szkoleń oraz książek.

Psychologiczny aspekt prowadzenia negocjacji

Technik negocjacyjnych oraz ich wariantów wymyślono już naprawdę dużo. Celem praktycznie każdych negocjacji jest jednak osiągnięcie porozumienia na warunkach, które będą satysfakcjonowały daną stronę.

Wielu początkujących negocjatorów skupia się więc wyłącznie na sobie i na swoich celach. Należy jednak sobie zdawać sprawę, że niezwykle ważne jest spojrzenie na proces negocjacyjny z perspektywy drugiej osoby. To pozwala przewidywać jej koleje ruchy oraz ustalić ustępstwa, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich.

Z psychologicznego punktu widzenia niezwykle ważne jest to, by więc możliwie szybko poznać drugą osobę. W szczególności przydaje się rozpoznanie jej poziomu awersji do ryzyka i tego, w jakim stopniu kierują nią emocje, a w jakim racjonalne przesłanki.

Zadbać należy także o wszystkie szczegóły, które często mają ogromny wpływ na finał negocjacji. Znaczenie ma tu chociażby miejsce i czas ich prowadzenia, a nawet to, jakie jest rozmieszczenie negocjatorów wokół stołu.

Przykładowo, często można spotkać opinię, że siedzenie naprzeciwko siebie stwarza konfrontacyjną atmosferę i sprzyja agresywnym negocjacjom. To zaś wiąże się ze sporym ryzykiem braku porozumienia i zerwania negocjacji.

writers